ADRESA

  SS BOFOS
   Samostalni sindikat zaposlenih u
   bankama, osiguravajućim društvima
   i drugim finansijskim organizacijama
   Srbije

  Trg Nikole Pašića 5/III
  11000 Beograd
  telefon: 011/33 35 192
  bofos@sindikat.rs


PIŠITE NAM