ARHIVA - AKTA SINDIKATA

Odluka o sprovođenju izbora u SS BOFOS (pdf - 204 KB)

Odluka o izmenama i dopunama STATUTA (pdf - 92 KB)

Programski ciljevi SS BOFOS (pdf - 68 KB)

Poslovnik (pdf - 84 KB)