AKTIVNOSTI

Aktivnosti SS BOFOS-a prevashodno su usmerene na zaključivanje
kolektivnih ugovora, kao i na poboljšanje rada same organizacije
u smislu kvalitetnije komunikacije i bolje informisanosti.

Radio- televizija Srbije – prilog sa seminara "Izazovi eko-socijalne tržišne ekonomije" održanog u Beogradu - film

Radio- televizija Srbije – prilog sa Završne konferencije projekta Mreža za zdravlje i sigurnost na radu - film

Izjave sa Završne konferencije projekta Mreža za zdravlje i sigurnost na radu – film

Ulična akcija - Nemoj da se upecaš - film
Kolektivno pregovaranje

Bofosijada

Izborne aktivnosti

Ostale aktivnosti