KONTAKT

Samostalni sindikat zaposlenih u bankama,
osiguravajućim društvima i drugim finansijskim
organizacijama Srbije

Skraćeni naziv: SS BOFOS

Adresa:
Trg Nikole Pašića 5/III,
11000 Beograd, Srbija

Telefoni:
+ 381 (0) 11 33 35 192
+ 381 (0) 64 89 600 27
+ 381 (0) 25 228 24

Međunarodno odeljenje
+ 381 (0) 11 33 35 181

Fax:
+ 381 (0) 11 33 35 193
+ 381 (0) 25 43 88 72

E-mail: bofos@sindikat.rs