MEĐUNARODNI LINKOVI

MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA RADA
E-mail: ilo@ilo.org

Web: www.ilo.org

MEĐUNARODNA KONFEDERACIJA SINDIKATA
E-mail: info@ituc-csi.org

Web: www.ituc-csi.org

SVETSKA ORGANIZACIJA RADNIKA
E-mail: secretariat@wownetwork.be

Web: www.wownetwork.be

EVROPSKA KONFEDERACIJA SINDIKATA
E-mail: etuc@etuc.org

Web: www.etuc.org