MEĐUNARODNA SARADNJA


Poseta sindikata BASS iz Turske

Izveštaj FES-BOFOS seminar Prolom banja

Deklaracija ZOR Srbija

10 godina saradnje KRIFA-SS BOFOS

Mara Erdelj izabrana u Evropski odbor WOW (pdf - 104 KB)

SS BOFOS - sindikat prepoznatljiv u inostranstvu (pdf - 109 KB)

Regional Central and Eastern Europe Trade Union Conference

Regionalni skup sindikata zemalja srednjoistočne Evrope

Izveštaj sa Pripremnog sastanka za održavanje regionalne Konferencije sindikata finansijskog sektora zemalja Jugoistočne Evrope i Kipra (pdf - 1367 KB)
Preliminary meeting report (pdf - 1798 KB)

IV Konferencija predstavnika sindikata finansijskih organizacija JIE (pdf - 64 KB)

 Međunarodni projekat Mreža za zdravlje i sigurnost na radu (pdf - 129 KB)