Naš izbor vestiIZBORI U SINDIKATU

Sreda, 29.10.2014.

 

Izborne aktivnosti počele su ovog meseca, a njihov završetak se predviđa u sledećim rokovima:

- U sindikalnim organizacijama do 30. novembra 2014. godine;

- U jedinstvenim sindikalnim organizacijama i konferencijama sindikalnih organizacija – do 31. decembra 2014. godine;

- U Pokrajinskom odboru – do 15. februara 2015.godine;

- Održavanje Kongresa SS BOFOS   – do 15. aprila 2015. godine. Na Kongresu će se održati Konstitutivna sednica Republičkog odbora SS BOFOS, na kojoj će novoizabrani članovi Republičkog odbora preuzeti svoje obaveze.

Izbori se vrše u skladu sa: Statutom SS BOFOS-a, Odlukom Republičkog odbora SS BOFOS o sprovođenju izbora u SS BOFOS; Odlukom Republičkog odbora SS BOFOS o načinu izbora, broju i strukturi članova Republičkog odbora SS BOFOS i Odlukom Republičkog odbora SS BOFOS o načinu izbora, broju i strukturi članova Kongresa SS BOFOS.


Protest 17.07.2014

Petak, 18.07.2014.

Savez samostalnih sindikata Srbije i UGS „NEZAVISNOST“ organizovali su masovni protest u četvrtak, 17. jula, protiv usvajanja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu i Zakona oizmenama i dopunama Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju.

Više o ovome...


Volonterska akcija SS BOFOS-a

Petak, 11.07.2014.

U subotu, 5. jula, u Obrenovcu SS BOFOS u saradnji sa Fondom B92, organizovao je volontersku akciju, pomoći u otklanjanju posledica poplava, odnosno raščišćavanja.

U akciji je učestvovalo preko 50 volontera članova sindikata iz Vojvođanske banke, Erste banke, NLB banke, Narodne banke Srbije, DDOR-a i Beogradske berze koji su rasčišćavali teren i uklanjali otpad.

Akcija je počela okupljanjem volontera ispred Doma kulture u Obrenovcu, da bi nešto kasnije volonteri bili upućeni na lokacije sa kojih je trebalo ukloniti otpad.

Pod sloganom SOLIDARNO ZA BOLJE SUTRA volonteri su krenuli u raščišćavanje terena u najteže pogođenom naselju Braća Jugović.


SS BOFOS osnovao fond solidarnosti za ugrožene članove sindikata

Utorak, 03.06.2014.

Samostalni sindikat zaposlenih u bankama, osiguravajućim društvima i drugimfinansijskim organizacijama Srbije (SS BOFOS) osnovao je Fond solidarnosti u koji je izdvojio iznos od 500.000,00 RSD iz sopstvenih sredstava, a sredstva fonda čine i donacije. Sredstva su izdvojena za članove sindikata kojima su kuće poplavljene i koji su pretrpeli štetu u poplavama.

Iz Fonda solidarnosti BOFOS-a za direktnu pomoć članovima već su izdvojena sredstva, pa je na račune 21 kolege uplaćen iznos od po 25.000 dinara. 
Konferencija sindikalnih organizacija Vojvođanske banke, članica SS BOFOS-a za Fond solidarnosti izdvojila je, takođe, 500.000,00 RSD. Sindikalne organizacije koje čine KSO Vojvođanske banke dodatno su izdvojile oko 400.000,00 RSD pomoći, koju će usmeriti ka ugroženim članovima.
Konferencija sindikalnih organizacija DDOR donela je Odluku da svaki član izdvoji novčani iznos od 1.000,00 RSD za ugrožene članove Sindikata koji su pretrpeli štetu u poplavama.

SS BOFOS se obratio za pomoć partnerskim sindikatima iz Evrope sa kojima ima dugogodišnju saradnju. Sva sredstva koja po osnovu donacija budu stigla na BOFOS-ov račun, biće upotrebljena za realizaciju aktivnosti Fonda solidarnosti. Hrišćanski sindikat Danske « Krifa » donirao je iznos od 2.000 evra, a austrijski sindikat FCG/GPA 3.000 evra. Očekuju se donacije i drugih saradničkih sindikata iz Evrope.

Rukovodioci SS BOFOS obići će najugroženije članove sindikalnih organizacija, a organizovaće i volonterske akcije tokom juna meseca u cilju uređenja u poplavama oštećenih objekata od javnog značaja.


« novije vesti starije vesti »